ETS GENEL ÖZELLİKLER

Talya Dökümanlar sitesinden
Atla: kullan, ara

GENEL MUHASEBE

CARİ KARTLAR, KASA, BANKA, PERSONEL VE HESAP KARTLARI

- Kasa, Cari, Banka, Personel ve Diğer muhasebe kartlarına toplu halde ulaşılabilir ve istenilen şekilde gruplama yapılabilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı

- Kasa, Cari, Banka ve Personel bilgileri muhasebe hesap kartlarının içinde tanımlanabilir. Bu sayede ön muhasebe ve hesap planında 2 ayrı kart açılması ve bu kartların eşlenmesi gerekmemektedir.

- Şubeli çalışan firmalar için hesap kartları istenilen şube için çalıştırılabilir ve kullanıcıya tanımlı şubelere göre kullanıcılar hesaplarda işlem yapamazlar.

- Kullanılmayan hesaplar için aktiflik seçeneği ile hesabın işlem görmesi engellenebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Listelerde arama, filtreleme, ekleme ve değiştirme işlemleri çok hızlı ve pratik bir şekilde istenirse fare yardımı olmaksızın sadece klavye ile yapılabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Tüm listelerde istenilen alanlar görünür ve gizli yapılabilir. İstenilen alanlara göre gruplama yapılabilir. İstenilen bu ekran tasarımı kullanıcıya özel saklanabilir. Bu tasarım tamamen göründüğü şekilde excele aktarılabilir. Tüm bilgiler excele aktarılabildiği gibi, excelden de aynı şekide kopyalama işlemiyle programa aktrılabilir. Bir çok alanda işimizi kolaylaştıracak kısayollar ve pratik uygulamalar mevcuttur. Örneğin, Bir hesap açarken kalınan son kodu bulmak için tek tuş yeterlidir. Yeni hesap kodu alanında aşağı ok tuşu, hesap planı ağaç yapısını çıkaracak şekilde sıradaki hesap kodunu otomatik olarak atacaktır.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Kartlar sadece kod ve adı belirtilerek açılabileceği gibi birçok detayı da üzerinde bulundurmaktadır.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Tüm hesapları TL dışında 2. Farklı bir para biriminde tutabilmek mümkündür.
- Tüm hesaplar ikinci bir dilde tanımlanabilir ve raporlanabilir.
- Tüm hesapları iki ayrı hesap kategorisinde tutabilmek mümkündür.
- Tüm hesaplar için iki ayrı hesap kod kategorisi atanabilir.
- Hesaplara varsayılan bir masraf merkezi atanabilir veya masraf merkezi girişi zorunlu da yapılabilir.
- Hesap listesinde; bakiyeler,aylık toplamlar, Tüm muavin tek tuşla görülebilir. İstenilen harekete tek tuşla geçiş yapılabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Hesap ekstresi değişik formatlarda yazdırılabilir, excele atılabilir veya mail olarak gönderilebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Hesap planı çok detaylı olması istenildiği durumlarda eğer ön muhasebedeki her karta hesap planında bir hesap kartı açılmak istenilmez ise alt cari kartları kullanılır.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


KASA, BANKA, ÇEK, BORDRO VE GENEL MUHASEBE FİŞLERİ

- İşlemler, muhasebe fişi olarak girilebildiği gibi kasa banka veya çek-senet bordrosu şeklinde de girilebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Sistem, tüm bu fişleri bir muhasebe fişi olarak saklar ama kullanıcı işlem girişi yaparken borç-alacak şeklinde iki satır girmek zorunda kalmaz. - Dövizli işlem girişi yaparken tl veya döviz miktarı girilmesi yeterli olur, sistem kuru ve 3. Değeri otomatik olarak getirir. - Fiş yapısı son mevzuata, UFRS ve E-defter yapısına uygun şekilde belge no, tarih ve tür alanlarını destekler bunları mümkün olduğunca otomatik doldurur ve zorunlu olduğu durumlarda uyarı verir. - Fiş girişi yaparken masraf merkezi anahtarlarına göre satırlara otomatik dağıtım yapılabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Fişler; işlemde-muhasebeleşti-onaylandı gibi statülere ve yetkiye bağlı olarak alınır bu sayede fişlerin hiyerarşik bir şekilde kontrolü sağlanır. Çünkü, Bir fiş, yetkili biri tarafından onaylanırsa o yetkili onayı kaldırmadığı sürece bir başkası tarafından değiştirilemez.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Tüm silinmiş fişler veya fişlerin içerisindeki silinmiş satırlar ayrıca saklanır ancak yetki ile geri alınabilir. Bir başka deyişle, hiçbir veri fiziksel olarak silinemez.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Merkezi proje kodu, özel işlem kodu gibi toplam 8 farklı kategorizasyon tanımlanabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


STOK ALIŞ-SATIŞ VE HİZMET ALIŞ-SATIŞ FATURALARI

- Farklı türdeki faturalar aynı ekrandan pratik bir şekilde girilebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Örneğin, Stok faturası seçildiğinde satırlarda stok kodları, hizmet faturası seçildiğinde ise satırlarda gelir ve gider hesapları otomatik olarak seçilebilir hale gelecektir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadıKüçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Fatura girişi yapılırken cari kart, stok karı, gelir-gider kartı otomatik olarak açılabilir veya açılmış karta ait bilgiler değiştirilebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


Tüm bilgilere ve ekstreye kolaylıkla ulaşılabilir. - Müstahsil makbuzu, gider pusulası veya serbest meslek makbuzu gibi içerisinde ek vergi ödemeleri olan faturalarda fatura giriş ekranından kolaylıkla bilgi girişi yapılabilir. - Stok fatura girişinde istenilen depo kodu seçilip tüm malzemelerin aynı depoya çışı sağlanabildiği gibi her satıra ayrı depo kodları girilerek istenilen malzemelerin farklı depoya gitmesi sağlanabilir.


- Faturanın girişi sırasında, hem faturanın tümü için bir seferde, istenirse her satır için ayrı olacak şekilde satırlarda, Masraf merkezi,proje kodu, 2 özel ve 2 grup kodlu olmak üzere toplam 8 farklı kategorizasyon tanımlanabilir.

- Fatura vadesi seçilen cari hesaba tanımlanan opsiyona göreotomatik oluşur. İstenirse manuel olarak değiştirilebilir.

- Faturada satırda 2 indirim oranı, fatura altında ise hem oran hem de tutar olarak girilebilen 6 indirim alanı daha mevcuttur. Stok maliyetleri hesaplanırken bu indirim oranlarına göre gerçek stok giriş maliyetleri hesaplanır.

- Mazleme girişleri irsaliye ile bedelsiz yapılabilir. Fatura gelişinde ise irsaliye faturaya dönüşürken maliyetler kesinleşebilir. Bu durumda malzemeler irsaliye ile girişi yapılır. Malzeme giriş tarihi olarak irsaliye tarihi maliyeti kullanılır. - Faturaya ait ödeme fatura üzerinde direk olarak girilebilir.hatta bu ödeme farklı hesaplara değişik tutarlarda yapılabilir.


- Faturaya ait muhasebe fişi, faturayı kaydetmeden görülebilir. İstenirse fatura kayıt edilirken muhasebe fişi otomatik olarak oluşturulup yazdırılabilir.

- E-fatura uyumludur. Fatura mükellefi olan firmaları otomatik olarak tanır ve normal fatura yazdırılmasına izin vermez. Online olarak e-fatura olarak göndererek e-fatura nosunu alır.


- BaBs raporu fatura ünvanı ve vdno alanına göre hızlanır bu sayede cari kart açmadan alış ve satış faturaları girilebilir. Örneğin, Otelde peşin kesilmiş firmalara cari kart açılması gerekmez.

MİZAN, MUAVİN, YAŞLANDIRMA VE MUTABAKAT

MİZAN

- Tarih aralığı , kod aralığı yazılarak, istenilen döneme veya istenilen hesapların toplam hareketi mizan menüsünde görülebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Kasa, banka, alıcı, satıcı gibi hesap tiplerine göre filtreleme yapılarak, hesap tiplerine göre filtreleme yapılabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Tl veya dövizli olarak ayrı ayrı veya birleşik olarak mizan çekilebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Kümülatif mizan ile önceki dönem- şu anki dönem - gelecek dönem borç- alacak miktarları ve bakiyeleri listelenebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- İşlem ve özel kod gruplarına göre mizan çekilebilir. - Hesap kodu, Şube kodu, Masraf merkezi ve Proje kodlarına göre kırılımlar oluşturularak mizan çekilebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


MUAVİN

- Mizan ile aynı şekilde filtreleme ve kırılımlar uygulanabilir. - Geçmiş muhasebe dönemine ait devirlerin gelmesi veya gelmemesi isteğe bağlı olarak ayarlanabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


YAŞLANDIRMA

- Mizan ile aynı şekildefiltreleme ve kırılımlar uygulanabilir.

- Dönem şekli -> periyot-aylık, Dönem etiket şekli -> tarih-periyot, Görünür dönemler -> hepsi-geçmiş-gelecek Olarak filtrelenebilir.

- Yaşlandırma ile çekilen veriler ödeme planlamaya gönderilebilir ve vadelerine göre ödemeler ayarlanabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


MUTABAKAT

- Kayıtlı tüm cari hesaplar ile mutabakat yapılabilmesine ve bunlara ait hesap işlemlerinin görülmesini sağlar.

- Mizandaki gibi kümülatif bir şekilde, yani,önceki dönem, şu anki dönem ve sonraki dönem olarak gösterilme olanağı sağlar.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Carilerin; hepsini, borç bakiyeli olanları, alacak bakiyeli olanları ve bakiyesiz olanları ayrı olarak filtrelenebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadıKüçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Bir cariye ait hesabın detayları görülmek istendiğinde hesap planına gidilmesine gerek kalmadan mutabakat sayfasından hesap detayları görülebilir. - İlgili firmalara dinamik tasarımlı olacak şekilde otomatik olarak mutabakat formu çıkartılabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Firmalarla olan tüm mutabakat değerleri yine dinamik raporlama olacak şekilde listelenir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


MUHASEBELEŞTİRME

- Hizmet ve Stok faturaları Muhasebeleştirilerek , herhangi bir işleme gerek kalmadan muhasebe fişi oluşturulabilir ve cari ile kdv hesaplara otomatik olarak borç- alacak değerlerinin atılması sağlanır.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Fatura muhasebeleştirilerek muhasebe fişi oluşturulduğunda, fatura içerisinde değişiklik yapılmasına program izin vermez böylece hatalı bir işlem yapılması engellenir.

- İlgili faturaların muhasebeleştirilme işlemi ve işlemdeye geri alınma durumları yetkiye bağlıdır. Böylece, yetkisi olmayan bir kullanıcının faturalara istediği gibi müdahale etmesi engellenmiş olur.

STOK VE MALİYET YÖNETİMİ

ÇOK AMBARLI DEPO SİSTEMİ

- Birden fazla depo sistemi kulanan işletmeler, anadepo-mutfak-personel gibi birçok farklı depolar ile çalışma yapabilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Depolara miktar kontrol koşulu eklenebilir. Bu koşul aktif olan depolarda depodaki stokları eksi bakiyeye düşürecek işlemlerin yapılmasına izin verilmez.

- Depolar masraf merkezlerine göre kontrol edilebilir.


- Depolara muhasebe kodları tanımlanabilir ve bu depolarda yapılacak işlemlerin hareketinin otomatik olarak bu hesaplar üzerinden gitmesi sağlanabilir.

STOK- ÜRÜN KARTLARI VE REÇETELER

STOK KARTLARI

- Stok kartları ekranından stok kartlarına tanımlanmış bilgiler(stok kodları, grupları, ana grupları,kdv,birimler,alış fiyatları... gibi) ana ekrandan kullanıcının istediği tasarıma bağımlı olarak tanımlanabilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Stoklara ait birimler opsiyoneldir. İstenildiğinde herhangi bir birim eklenmeye açık bir sistem vardır.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı- Stok kartının içerisinde stoğun son alış fiyatı, birimi, miktarı, alış yapıdığı depo gibi bilgiler fatura bilgilerinden çekilip ekranda gösterilir.

- Stoğa ait 4 adet birim tanımlanabilir. Birimlerin katsayıları opsiyonel olarak değiştirilebilir.(1kutu=24 adet gibi).

- Sayım birimi ve fatura birimleri istenilen şekilde kayıt edilebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- İstenilen stoğun miniman,kritik ve optimal seçilebilir. Böylece bu stok için depoların takibinin yapılmasını sağlar.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Stok bütçe tanımları ile stoğun yıl içersinde alınması gereken, tüketlmesi hedeflenen, alınan ve tüketilen miktarlarınun takibi stok bütçe analizi ile yapılabilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


ÜRÜN KARTLARI

- Satışı yapılacak ürünün departman bazında ve şube bazında farklı fiyatlar uygulanmasına,


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Ürünün içerisinde kullanılan malzemenin (reçetesinin) satış sonrasında satış departmanının yiyecek ve içecek olarak ayrı ayrı stok düşümüne, - Bir ürünün başka ürünlerle menü olarak satılması durumunda,ürün kartına başka bir ürün kartının eklenerek tekrar reçete oluşturulmamasını ,

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Ürün kartında, reçetenin son alım ve ortalamasına göre maliyetini, yüzdesel costunu, hedef costunu yazarak, hedef satış fiyatının görülmesine olanak sağlar.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Ürünler otelin veya restoranın pos programı ile entegreli çalışabilmektedir. Bu entegraston ile satışı yapılan ürünlerin reçetelerindeki değerlerinin stoklardan otomatik olarak düşümüne olanak sağlar.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


DEPO FİŞLERİ

- Depo Fişleri ile depodan depoya stok aktarımının yapılması sağlanır.

- Depodan stok transfer edilmesi istenildiğinde çıkan depodaki stoğun bakiyesi kontrol edilebilir. Bu kontrol sonrasında deponun bakiyesi eğer yetersizse işlemin engellenmesi sağlanabilir.

- Fatura seçme işlemi ile de sisteme girilen stok faturası, sisteme girildiği depodan transfer edilmesi sağlanır.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Depodan transferdekullanıcıya bağlı olarak, stok bakiyesi otomatik olarak görünmesi aktif edilebilir.

DEPOFIS2.png


DEPO SAYIM İŞLEMLERİ

- Stok sayımda eksiye düşen bakiyeler ve girilen sayım miktarı sistemdeki kalan miktarından fazla ise farklı renk alarak kullanıcının dikkatini çekmesini sağlar.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Kullanıcının excel üzerinde eğer stoklara ait sayımları kayıtlıysa bu dosya kopyalama yöntemiyle excelden okuma yapılarak stoklara ait sayımların güncellenmesi sağlanır. font color="red">- </font>Sayımlar artı ve eksi olarak iki işlem ile oluşur alış faturaları, transferler gibi işlemler sayımı etkiler. Kullanıcı belirli bir stoğa ait işlemlerin ne olduğunu stok detayından görebilir. Ve burada yapılan işlemleri açarak stok hareketine müdahalede bulunabilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Yapılan stok sayımlarının depolara göre işlemlerini, bakiyelerini gösteren 15 farklı rapor tasarımı mevuttur. Bu raporlar dinamiktir. Tasarımda kullanıcıya özel değişiklikler yapılabilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


STOK SAYIM ENTEGRASYONU

- Stok sayım entegrasyonu, yapılan alımlar sonucu stok hesapları olan 150 hesaplarda biriken miktarların, yapılan stok sayım ile oluşan tüketim durumlarının 740 stok gider hesabına aktarılmasını sağlar.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


DİĞER MODÜLLERDEN YAPILAN ENTEGRASYONLAR

ÖNBÜRO GÜNLÜK GELİR ENTEGRASYONU

- Otellerin günlük gelir tahakkuku esasına göre takip etmek istemeleri durumunda, günlük hasılatın gelir hesaplarına nakit akışınında tahsilat hesaplarına yasımasına kolaylık sağlamaktadır.Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


ÖNBÜRO FATURA ENTEGRASYONU

font color="red">- </font>Gece raporu entegrasyonu kullanan işletmeler, Otel fatura entegrasyonunu kullanarak krediye kaldırılan tutarları faturası kesildiğinde carilere yansıtabilmektedir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadıKüçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Fatura bazında Gelir tahakkuku kullanmak isteyen işletmeler, gelirlerinin belgesinin oluşması sonrasında fatura entegrasyonu, seçilen faturaları entegre ederek fatura tutarını Gelir, Kdv, Cari olarak mahsubun oluşmasını sağlamaktadır.

PERSONEL ENTEGRASYONU

- Personel programında oluşturulan ücret bordrolarının, muhasebeye entegre edilmesinde kolaylık sağlamaktadır. - Ücret bordrosu içerisindeki, brüt ücret, işçi-işveren kesintileri,vergi, indirim, net ücret, asgari geçim indirimi, teşvik primi gibi alanların hesap tanımlarının bir kereye mahsus tanımlanmasından sonra bordro tipi bazında departman dağılımlı bordro tahakkukunun yapılmasına kolaylık sağlar.

EK MODÜLLER

DEMİRBAŞ MODÜLÜ

- Demirbaşlar masraf merkezlerine göre gruplanarak takibi yapılabilir. Ayrıca şubeye göre ayrımı da yapılabilir. - Bölümlere ayrılan demirbaşların, kişiye zimmetlenmesi, demirbaşın olduğu yerler kayıt edilebilir. - Demirbaşlara ait ömür kodları intenetten çekilebilir ve genel ömür kodları ile alakalı bilgiler sisteme kayıt edilebilir. Ayrıca bir ömür kodu eklenmesi gerirse bu forma eklenmesi yapılabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Amortisman analiz menüsü ile de demirbaşların amortisman tutarları tarih aralığı verilerek filtrelenebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Yeni bir demirbaş alımı yapıldığında, sisteme fatura girişi ile ilgili demirbaşın miktarı ve demirbaş adeti hem muhasebeye entegre edilmiş hem de demirbaş kartı içeriğindeki bilgiler sistem tarafından otomatik olarak doldurulabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


SATINALMA MODÜLÜ

- Departmanlar tarafından ihtiyaç duyulan mal ve/veya hizmetin depolarında yetersiz bulunması durumunda ilgili departman tarafından talep oluşturularak yetkili departmanların (Depo, Satınalma, Cost, Muhasebe, Genel müdür vb.) onayına sunularak satın alınması istenen stoğun sipariş verilmesi sağlanmaktadır.

- Stoklar için işletme ile anlaşmalı olan şirketler eklenebilir ve satın alma sürecinde bu anlaşması olan işletmeler sürece ilglil stoklar için dahil edilebilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Satın alma statüleri ile birden fazla ana depo kullanan işletmeler (anadepo, teknik depo vb.) satınalma süreçlerini ana depolara bölerek o depolara satınalma talebi gönderilmesini uygulayabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Kullanıcı satınalma talebi girişi yaptıktan sonra talebinin hangi durumda ve ne kadarlık miktarının onaylandığını görebilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Satınalma durumları ile işletmeler kendi satınalma süreçlerine göre ayarlamaları yapabilir.

Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadıPRATİK İŞLEMLER

OTOMATİK KUR GİRİŞİ

- Otomatik kur girişi sistemi her program açılışında kullanıcıya kurların aktarılması konusunda soru sorar. Kullanıcı o güne ait kuru otomatik olarak sisteme alabilir.

KUR1.png


- Kullanıcı eğer isterse merkez bankasının eski günlere ait kur kayıtlarını sisteme çekebilir.

BANKA HESAP EKSTRESİ OKUMA

- İnteraktif şifre ile banka hesabından excel olarak alınan hesap ekstresi Tarih, Açıklama ve Tutar başlıkları ile birlikte kopyalanıp programa yapıştırılabilir.

EKSTRE1.png


- Banka ekstre oku menüsünden ekle butonu ile oluşturulan ekranda ekstreye ait olan banka hesabı seçilebilir ve istenilen dönem başı ve dönem sonu tarihi verilebilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Tarihlere göre banka ekstrelerinin fişini sistem otomatik olarak fişlere böler ve ayrı fiş oluşturur.

- Aktarılması istenmeyen faturalar, aktarma butonu ile aktarılması iptal edilebilir. Kullanıcıya belirtmek amacıyla aktarılan, fişi oluşturulan ve aktarılmaması gereken işlemler ayrı ayrı renklerde gösterilir ve kullanıcıya takip kolaylığı sağlar.

- Dövizli hesaplar olması durumunda dövizli satırlar kur bulma seçeneği ile işlenebilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


AKILLI FİŞ

- Akıllı fiş, şube mantığı ile çalışan işletmelerin şubeler arası hesaplarının virman işlemlerinde ŞUBE HESABI(MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI(393)) kullanılarak, tek seferde, seçilen her iki şubede de (diğerinde ters kayıt) mahsubunu oluşturmaktadır. Böylece diğer şube için ters kaydın girilmesine gerek kalmayacaktır.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı


- Fişleri oluştur butonu ile iki şubede de oluşan fiş aşağıdaki listede görülebilir.


Küçük resim oluşturmada hata: Dosya bulunmadı